Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018

De Nederlandse ambassade in Spanje organiseert in samenwerking met de bij dit initiatief aangesloten Nederlandse Business Clubs in Spanje jaarlijks de prijs voor de beste Nederlandse ondernemer in Spanje.

Toekenning van een of meerdere Nederlandse Ondernemersprijzen heeft als doel om het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje in het algemeen, en de genomineerde ondernemers en hun onderneming in het bijzonder, positief in Spanje te positioneren, alsmede het stimuleren van startende ondernemers in hun opstartfase. De ondernemersprijs is het uitgangspunt. Dit betekent dat bij de beoordeling de persoon als ondernemer centraal staat, echter dit kan niet los gezien worden van de onderneming waaraan leiding gegeven wordt. Het bedrijf kan al langer succesvol zijn in Spanje, of de eerste stappen hebben gezet. Daarom kennen we twee prijzen toe:

1. Ondernemer van het jaar, zijn de ondernemer met een gevestigd bedrijf, die minimaal 4 jaar aan het ondernemen is in Spanje (3 afgesloten boekjaren);

2. Starter van het jaar, zijnde een ondernemer die tussen de 1 en 4 jaar actief is in Spanje (minimaal 1 afgesloten boekjaar).Stichtingen, verenigingen en (semi)overheidsinstellingen zijn uitgesloten van deelname.

De prijs is bedoeld voor een Nederlandse ondernemer/onderneemster die actief is in Spanje. Dit betreft in de regel een Nederlands mkb-bedrijf, maar kan ook een start-up bedrijf zijn. Aangemelde kandidaten worden eerst beoordeeld, of zij toegelaten kunnen worden tot deelname aan de competitie. Daarbij gelden de volgende criteria:

 • De verkiezing is voor Nederlandse ondernemers, die hun bedrijf gestart zijn vóór 1 januari 2015;
 • Voor starters geldt dat ze hun bedrijf gestart zijn voor 1 januari 2017;
 • De deelnemer is eigenaar/directeur-grootaandeelhouder van de onderneming;
 • De hoofdvestiging van de organisatie is gevestigd in Spanje;
 • Voor de zelfstandig ondernemer in Spanje die werkt met producten/diensten van eenbedrijf dat in Nederland gevestigd is, is deelname mogelijk;
 • De deelnemer stemt in met het reglement van de Nederlandse Ondernemersprijs;
 • Eventuele sponsoren kunnen niet meedingen.

 

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van drie leden. De vaste leden van de jury zijn aansprekende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en/of het business onderwijs, en hebben affiniteit met het MKB. Hun deskundigheid op de gebieden van ondernemerschap, financieel-administratief, commercieel, management, communicatie stelt hen in staat gezamenlijk een complementair geheel te vormen voor een evenwichtige beoordeling.

De jury maakt haar keuze aan de hand van de antwoorden die zij krijgt op onderstaande aspecten binnen het bedrijf, waarbij de aandacht gaat naar de resultaten die voortvloeien uit strategische beleidskeuzes:

 1. Visie, strategie, en kritische succesfactoren;
 2. Bedrijfsresultaten van de onderneming;
 3. Zien en benutten van marktkansen;
 4. Innovatie, duurzaamheid en creativiteit;
 5. Marketing, klantrelaties, marktpositie, schaalbaarheid van de marktpropositie;
 6. De betekenis van het opgebouwde netwerk en de mate waarin sparringpartners, zowel Nederlandse als Spaanse, betrokken zijn en van invloed zijn (geweest) op het succes van de onderneming;
 7. Persoonlijke eigenschappen van de ondernemer (ambities, stijl van leiding geven, maatschappelijke betrokkenheid) die geleid hebben tot het succes van de onderneming;
 8. Look & feel en de beleving van de onderneming.

De jury houdt rekening met de bedrijfsleeftijd in relatie tot de beoordelingscriteria, waarbij de continuïteitsgedachte een belangrijke rol speelt.

Iedereen kan vanaf 1 januari 2018 tot 1 maart 2018 kandidaten aandragen of zichzelf aanmelden. De opening van de aanmeldtermijn wordt tevens kenbaar gemaakt via de media van de Business Clubs en de Ambassade.

Aanmeldingen en inschrijvingen dienen te worden gestuurd naar MAD-EA@MINBUZA.NL onder vermelding van “Ondernemersprijs 2018”. Alle kandidaten dienen digitaal het volledig ingevulde inschrijf- en informatieformulier met bedrijfsgegevens, plus het verzoek tot formele instemming met het reglement van de ondernemersprijs op te sturen. Dit inschrijf- en informatieformulier dient uiterlijk 1 maart 2018 ontvangen te zijn op e-mail: MAD- EA@MINBUZA.NL

De jury-secretaris beoordeelt de inschrijvingen op volledigheid en deelname-criteria in artikel 3. Kandidaten die niet voldoen aan de voorwaarden worden door de jury-secretaris niet voorgedragen ter behandeling aan de jury. Het inschrijfformulier is hier te vinden.

De jury selecteert uiteindelijk drie inschrijvingen (shortlist) per prijs als genomineerden voor de volgende ronde.

Jury-richtlijn van longlist naar shortlist (genomineerde):

 1. Ieder jurylid beoordeelt de kandidaten van de longlist en kiest hieruit zijn shortlist met ranking;
 2. De totalen van de gecumuleerde punten leiden tot een samengestelde lijst;
 3. Deze lijst vormt de basis voor discussie om tot een definitieve lijst te komen; Deze discussie wordt gevoerd aan de hand van de beoordelingscriteria;
 4. Streven is om op basis van consensus een shortlist samen te stellen. Alvorens de bedrijven te informeren, dat zij tot de laatste 3 behoren, informeert de jury in hoeverre de bedrijven zich in “good standing” bevinden, ofwel in hoeverre de reputatie van het bedrijf eventueel op gespannen voet staat met de reputatie van de prijs.

2e ronde: de 3 genomineerde bedrijven verzorgen een korte presentatie aan de jury, vervolgens beslist de jury over keuze van winnaar per prijs

De voltallige jury ontvangt de drie genomineerde bedrijven een dag voor de Nationale Business Meeting op de betreffende locatie. Op deze locatie is de genomineerde in de gelegenheid zijn/haar onderneming gedurende maximaal 5 minuten aan de jury te presenteren en is de jury vervolgens maximaal 30 minuten in de gelegenheid vragen te stellen. Het niet de bedoeling, dat genomineerden materiaal van welke aard dan ook aan de jury meegeven anders dan de presentatie zelf. Direct na afloop van de 3 bedrijfspresentaties volgt het juryberaad. In deze vergadering, wisselen de juryleden de ervaringen uit, wordt het juryrapport op hoofdlijnen bepaald en wordt de prijswinnaar gekozen.

De Prijzen voor de Nederlandse Ondernemer van het Jaar Verkiezing worden de volgende dag uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nationale Business Meeting. De winnaars worden vooraf niet in kennis gesteld van het winnen van de prijzen. De 3 genomineerden staan op de uitnodiging, en geven op de dag van uitreiking een pitch van maximaal 3 minuten. Die pitch is niet om de keuze te maken (dat is immers al eerder gebeurd), maar wel om het publiek te informeren over wie de 3 genomineerden zijn, en wat hun drijfveren zijn.

De voorzitter van de jury maakt, na een beknopt inzicht in de juryprocedure en de kenmerken van de 3 genomineerden per categorie gegeven te hebben, de winnaars per categorie (ondernemer/starter) bekend. De ambassadeur zal vervolgens de prijs uitreiken t.w. een beker en oorkonde voor de winnaar en een oorkonde voor de overige 2 genomineerden.

De winnaars van de prijzen werken mee aan de door de Organisator te initiëren public relations- en communicatieactiviteiten en presentaties naar aanleiding van de prijsuitreiking.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Show
Hide