70 years BeNeLux, 70 years Shared Business and Shared Values in Europe

Op 20 november vierde De Kring in hotel OMM, samen met onze vrienden van de Belgisch-Luxemburgse kamer van Koophandel te Barcelona, het feit dat 70 jaar geleden de douane-unie BeNeLux van Be werd. Om daarbij stil te staan ontvingen we de president van Caixabank, Jordi Gual, en de oud-premier van België en voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement, Guy Verhofstad, die met elkaar in gesprek gingen onder leiding van Lluís Amiguet, journalist van La Contra de La Vanguardia. Het event, dat gesponsord werd door EU Business School werd een ode aan de Europese Unie en het Europees enthousiasme stroomde vanaf het podium de zaal in, alwaar het zich als een tsunami over de bezoekers uitstortte.

 

Jordi Gual was voor hij president van Caixabank werd economic counselor van de Europese Commissie en in die hoedanigheid was hij mede verantwoordelijk voor de introductie van de Euro. Guy Verhofstadt heeft  zich altijd als een verfent Europeaan gemanifesteerd en werd in 2013 uitgekozen tot Europees Leider van het Jaar. Beide heren wilden ons die avond laten inzien dat wat er sinds 1948 allemaal voor mekaar is gebokst voorwaar een enorme prestatie is, en dat we ondanks alle crises die we waarnemen (die waren er volgens Verhofstadt al sinds 1948 en hoorden er gewoon bij) vooral moesten opteren voor een hechter en sterker Europa.

 

Na een polemische openings vraag van Amiguet “Would you buy shares in Europe?”, gaf Verhofstadt eerst, om ons even in de context te plaatsen, een express-geschiedenisles over Euopra vanaf WOII tot nu. Het verhelderde absoluut bepaalde twijfels die over Europa en de eenwording bestaan maar liet ook vragen onbeantwoord. Het was dan ook een welkome aanvulling dat Gual (PhD Economics van Berkely) als econoom ook aangaf waar de business –deugden van de EU in schuilen. Maar even interessant was het om hem te horen zeggen dat het primaat van de economie absoluut opgevolgd moest worden, en snel, door meer politieke en sociale convergentie.

 

Het is waar dat op dit moment het enthousiasme voor de EU zich op een historisch hoogt nievau bevindt en, zoals Gual zei: dat is mede te danken aan Brexit, “because now we see that it’s cold outside”. Maar democratische waarden en business-opportunities moesten wel geactualiseerd worden en daarom zouden we hard moeten werken aan de digitale industrie en regelgeving, aan een europees defensie en er zouden bij de verkiezingen van mei 2019 ook zoveel mogelijk nieuwe, internationale partijen (VOLT) mee moeten doen, teneinde het simplistische populisme te keren.

 

Klonk dit alles naief, in een wereld waar een auocratisch land als China economisch met sprongen vooruit schrijdt? Wellicht, maar het enthousiasme van de heren was zeer aanstekelijk en 70 jaar na dato blijkt men nog steeds warm te kunnen lopen voor Europa. So let’s count our blessings and keep on going!

 

De foto´s van deze bijeenkomst zijn terug te vinden op onze Facebookpagina.

Een videosamenvatting is te vinden op youtube.

Show
Hide