17 januari 2019 Algemene Leden Vergadering in Club Philipines

Het lustrum jaar van de Kring (50 jaar jong maar liefst!) begon op donderdagavond 17 januari met onze jaarlijkse assemblee, de Algemene Leden Vergadering, in Club Philipines aan de Plaça Reial.

Na een terugblik op de events van 2018 en een verantwoording van het door het bestuur gevoerde beleid door onze voorzitster was het woord aan de penningmeester die het financiële plaatje van 2018 presenteerde… spanning…

Tot genoegen van de aanwezigen kon zij namens het bestuur melden dat het afgelopen jaar economisch beter dan verwacht was afgesloten. De kosten van de events waren strak in de hand gehouden, de locaties waren bijna allemaal gratis geweest, en de quality speakers hadden in weerwil van hun naam en faam toch niet voor hoge kosten gezorgd. Alleen op het sponsor-vlak waren de resultaten niet zo goed als het bestuur had gehoopt maar het blijkt dat men middels creativiteit ook met minder geld een zeer goede serie events kan neerzetten. Die events waren zelfs dermate gewaardeerd, dat er in 2018 aanmerkelijk meer introducees naar de Kring waren gekomen dan voorzien was. Het bestuur maakte daarover wel de opmerking dat er hard aan gewerkt moet worden om die mensen die het naar hun zin hebben bij de Kring ook door te laten naar een lidmaatschap.

Tot genoegen van het bestuur konden we daarna aankondigen dat we twee nieuwe bestuursleden hebben, Araba Strampel en Jan van Schaik. Gedurende het komende jaar zullen enkele van de bestuursleden die al langer meedraaien de pijp aan maarten geven en daarop vooruitlopend hebben Jan en Araba reeds zitting genomen om zo goed ingewerkt te kunnen worden. En dan … EVA! Eva van Wiggelendam heeft wegens professionele verplichtingen besloten afscheid te nemen als coördinatrice van het bestuur. Maar haar positie is gelukkig ingenomen door Anahid Cekem, welkom Anahid! Nevertheless: Eva, we zullen je missen.

Tot slot werden de events van de eerste maanden van 2019 reeds aangekondigd: Ambassadeur van Boinzel, Herman Wijffels, kookcursus, Sagrera-tour, fietsen met Koningsdag… het water liep de aanwezige leden in de mond. Tevens vroeg het bestuur de leden permissie om ter gelegenheid van het lustrumjaar een aantal extra uitgaven te mogen doen om dit heuglijke feit te vieren. Men was het hier helemaal mee eens.

Na afloop van de vergadering werd er op het nieuwe jaar getoost waarbij ook oudleden van de Kring waren uitgenodigd. Verscheidene van hen waren, een enkeling zelfs met kinderen, die wellicht zelf binnenkort lid zouden willen worden. De Kring is in 2019 vijftig jaar oud en op naar de volgende generatie!

Show
Hide